Home

't Wanneke is een Nederlandstalig kinderdagverblijf waar plaats is voor 28 kindjes. Kinderdagverblijf  't Wanneke is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin.

 

wannekegebouw