Kinderdagverblijf 't Wanneke vzw
   

Start
Het ontstaan
Structuur
Algemeen werkkader
Opdrachtsverklaring
Organisatie
Kwaliteitswerking
Ligging
Foto 's
 

't Wanneke is een Nederlandstalig kinderdagverblijf waar plaats is voor 28 kindjes.  Kinderdagverblijf  't Wanneke is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.  Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin.

't Wanneke is lid van het Vlaams Welzijnsverbond, dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen.  Het kinderdagverblijf werkt vanuit een Christelijke visie op zorg en opvoeding en volgens de opvattingen van het Vlaams Welzijnsverbond, over kwaliteitvolle kinderopvang.

 

't Wanneke vzw Wannekouterlaan 109 1020 Brussel tel. 02/262.13.62 e-mail: wanneke@skynet.be