Prijs

De bijdrage die u betaalt, wordt bepaald aan de hand van uw attest inkomenstarief. Voor 2023 ligt het tarief tussen 6 euro en 33,31 euro per dag. In bepaalde situaties kan u een individueel verminderd tarief aanvragen. U kan bij de verantwoordelijke vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden. Het is heel belangrijk om een herberekening te doen wanneer de gezinssamenstelling wijzigt. Meer info hierover kan u op de website van Kind en Gezin vinden.

De opvangprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van uw kind in de opvang. De ouderbijdrage wordt als volgt berekend:
• volledige dag = meer dan 5 uren aanwezig (100% van de dagprijs)
• halve dag = minder dan 5 uur aanwezig (60 % van de dagprijs)

De ouderbijdrage omvat de opvang van uw kind en het eten. Voor de luiers, de verzorgingsproducten en de afvalverwerking wordt een bijdrage van 1,65 euro per dag (0,99 euro voor een halve dag) aangerekend. Wanneer uw kind zindelijk wordt, betaalt u de luiers per stuk (0,33 euro).

Het kinderdagverblijf ‘t Wanneke bezorgt u jaarlijks een fiscaal attest.