Missie

De V.Z.W. ’t Wanneke, met zetel te 1020 Laken werd opgericht op 1 september 1975. Het kinderdagverblijf had tot missie opvang van kinderen in een huiselijke sfeer.
Heden is de missie dezelfde. ’t Wanneke voorziet in dagopvang, verzorging en zinvolle dagbesteding van kinderen voor ze naar school gaan en dit in groepsverband. Het kinderdagverblijf wordt gestuurd en geactualiseerd door Kind en Gezin en belangrijker, door een team van gemotiveerde betrokken medewerkers en deskundigen. Deze waken over de gezondheid, het lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn van de kinderen die men aan hun zorg toevertrouwt, en trachten hun ontwikkeling op de best mogelijke manier te begeleiden, tijdens de hele verblijfsperiode. Dit doen ze steeds met aandacht voor de individuele noden van de kinderen. De ouders zijn partners in dit proces.

Als team willen wij in ons kinderdagverblijf volgende doelstellingen vervullen:
1. Kwaliteitsvolle, Nederlandstalig kinderopvang binnen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest bieden
2. Opvang in een huiselijke sfeer van geborgenheid en veiligheid
3. Opvang volgens een duidelijk pedagogisch concept, waarbij het kind en zijn vaardigheden centraal staan
4. Ouderparticipatie
• Communicatie
• Participatie aan activiteiten
5. Aandacht voor uitgebalanceerde voeding en hygiëne
6. Samenwerking met en ondersteuning door professionelen