Waarborg

Bij de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst vraagt het kinderdagverblijf een waarborg van 250 euro. Indien uw gezamenlijk belastbaar inkomen voor aftrekbare bestedingen lager ligt dan 32.464,65 euro, is de waarborg 50 euro. Dit dient u te bewijzen met uw recentste aanslagbiljet.

De waarborg moet binnen de 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst gestort worden op de rekening van ’t Wanneke (BE53 4274 1162 9153). Indien de waarborg niet tijdig wordt betaald, is de schriftelijke overeenkomst nietig. De waarborg wordt integraal teruggestort na het beëindigen van de opvang en het betalen van de laatste factuur. De waarborg kan ingehouden worden in geval van openstaande facturen of het niet naleven van de opzegbepalingen.