Kan uw kind naar het kinderdagverblijf komen?

Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat uw kind 's ochtends ziek zou zijn en u dringend alternatieve opvang nodig hebt.

Een kind dat niet te ziek is, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer u zelf beoordeelt dat de algemene toestand van uw kind het toelaat en hij/zij kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang. Gelieve ook rekening te houden met het besmettingsgevaar voor andere kinderen. We vragen u met aandrang om ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de verantwoordelijke, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de begeleidsters.

De verantwoordelijke heeft steeds het laatste woord in de beslissing of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van uw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.

Het kinderdagverblijf zal weigeren om uw kind op te vangen als

  1. Uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen
  2. Uw zieke kind teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere opgevangen kinderen niet meer kan gegarandeerd worden
  3. Uw kind een bepaalde besmettelijke ziekte heeft waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen. 
  4. Uw kind één of meerdere van de volgende symptomen vertoont: 

• diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur;
• braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld dat het braken niet veroorzaakt is door een besmettelijke ziekte en er geen gevaar voor uitdroging is;
• bloedbraken;
• ademhalingsmoeilijkheden of ademnood;
• koorts boven de 38,0 °C die samengaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid, rode huiduitslag, mondzweren of oogontsteking.

Op de website van Kind en Gezin kan u de ‘Checklist ziektes en symptomen’ vinden. Deze checklist geeft een handig overzicht van ziektes en symptomen en geeft aan wanneer uw kind naar de opvang kan komen en welke maatregelen u best neemt. 

Het kinderdagverblijf zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte is bij de opvang, zodat u weet dat er kans bestaat dat uw kind met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.