Wanneer uw kind overdag ziek wordt

Wanneer uw kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de verantwoordelijke contact op om afspraken te maken over de eventuele medische opvolging. Het kan gebeuren dat de verantwoordelijke/kindbegeleidsters vragen om uw kind zo snel mogelijk op te halen.

Wanneer uw kind ziek wordt en u bent niet bereikbaar, zullen we contact opnemen met de arts vermeld in de inlichtingenfiche, of dr. Jos Smets.

In bepaalde gevallen, wanneer het (levens)noodzakelijk is, zullen we onmiddellijk een arts en/of de hulpdiensten oproepen. Wanneer dit zou gebeuren, brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. In ernstige gevallen verwittigen we de hulpdiensten en/of wordt uw kind naar het ziekenhuis gebracht. In de meeste gevallen is dit het UZ Brussel in Jette. De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van het kinderdagverblijf.