Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit 9 vaste medewerkers. De dagelijkse leiding van ’t Wanneke is in handen van de verantwoordelijke, Sanchez Michel. Hij wordt aangestuurd door de Raad van Bestuur. Meneer Thomas is de voorzitter van de Raad van Bestuur

Zes gekwalificeerde en gemotiveerde kinderbegeleidsters zorgen voor de dagelijkse opvang, verzorging en begeleiding van de kinderen in de verschillende leefgroepen. Daarenboven zorgen twee logistieke medewerkers voor het bereiden van de voeding en de netheid van de lokalen.