Medicatie

Het kinderdagverblijf geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Veel klachten verdwijnen spontaan en moeten niet met een geneesmiddel behandeld worden. Sommige klachten, zoals koorts en pijn, zijn de eerste tekenen van een beginnend belangrijk gezondheidsprobleem. Door medicatie te geven kan men een ziekte soms tijdelijk verdoezelen. Dat kan gevaarlijk zijn en kan de juiste diagnose bemoeilijken.

Wanneer uw kind medicatie moet nemen, vragen we u om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een doktersattest met daarop:
• datum van het voorschrift
• naam van het kind
• naam van het geneesmiddel
• dosering van het geneesmiddel
• manier van toedienen
• tijdstip van toedienen
• duur van de behandeling.
We noteren dat de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.

Wanneer uw kind een behandeling met een aërosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat u de behandelende arts verzoekt om een droge aërosol met voorzetkamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de opvang. Vernevelaars worden immers snel besmet.