Afwezigheden

Bovenop de sluitingsdagen van het kinderdagverblijf bent u vrij om uw kindje een aantal dagen niet naar de opvang te brengen. Het aantal dagen dat uw kind afwezig mag zijn, wordt berekend met behulp van het opvangschema:

Aantal dagen per week in het opvangplan Aantal verlofdagen
5 dagen per week 20 dagen
4 dagen per week 16 dagen
3 dagen per week 12 dagen

Het aantal dagen wordt pro rata bepaald afhankelijk van het start- en eindmoment in het kalenderjaar.

Daarnaast kan uw kind 5 x per jaar gedurende een volledige ziekte kosteloos thuis blijven mits u een doktersattest voorlegt. Bij langdurige ziekte of hospitalisatie kan u zich tot de verantwoordelijke richten om samen een oplossing op maat uit te werken.

In het geval dat het aantal jaarlijkse verlofdagen en de 5 ziekteattesten op gebruikt zijn, rekent het kinderdagverblijf de dagprijs aan.