Voorrangsregels

Wanneer een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend:
• werkende ouders;
• link met het Nederlands;
• afstand woonplaats/werk - kinderdagverblijf.

 

Volgende voorrangsregels worden toegepast: 

• ouders die nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen;
• ouders met een laag inkomen;
• alleenstaande ouders;
• pleegkinderen;
• kwetsbare gezinnen;
• kinderen van hetzelfde gezin;
• Nederlandstalige ouders (minstens één ouder is het Nederlands voldoende machtig);
• kinderen van personeel. 

 

Kwetsbare gezinnen beantwoorden aan minstens 2 van de volgende kenmerken:

  1. laag inkomen (inkomen lager dan 32.464,65 euro)
  2. opvang nodig hebben door de werksituatie
  3. alleenstaanden
  4. problematische gezondheids- en/of zorgsituatie (gezinlid met een handicap, gezinslid met een verminderd zelfvermogen of om sociale of pedagogische redenen)
  5. laag opleidingsniveau (geen van beide ouders hebben een diploma secundair onderwijs)