Visie t.a.v. gezinnen

Onze samenwerking met de ouders is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. We beschouwen de opvoeding van de kinderen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De opvoeding in het kinderdagverblijf en thuis dienen zoveel mogelijk bij elkaar aan te sluiten. Daarom willen we in onze opvang de belangrijkste waarden van de opvoeding thuis integreren. Een (h)echte samenwerking vraagt open communicatie, maximale informatie, duidelijke afspraken en betrokkenheid bij de werking. 

Wij verwachten van de ouders:
• bondgenoot te mogen zijn in de opvoeding van hun kind
• respect voor ieder persoon als individu – zowel kinderen als volwassenen – en respect voor de opvang en begeleiding
• een positieve ingesteldheid om te komen tot een vertrouwensrelatie
• eerlijkheid, openheid en medewerking
• tijd voor communicatie

Wij bieden aan de gezinnen:
• deskundigheid en inzet, in een huiselijke en warme omgeving
• solidariteit en eensgezindheid
• geduld in de persoonlijke contacten met kinderen en volwassenen en met oog voor het ritme van het kind
• open communicatie, luisterbereidheid, advies, eerlijkheid en vertrouwen
• respect voor iedere persoon met eigen waarden en normen
• aandacht voor de emoties van het kind en de rest van het gezin

Een goede samenwerking met gezinnen kan er enkel komen indien we een aantal basishoudingen hanteren.

• We informeren de ouders zo uitgebreid mogelijk via verschillende communicatiekanalen.
• De ouders hebben steeds toegang tot het kinderdagverblijf.
• We organiseren een jaarlijks een ouderavond en een Sinterklaasfeest met de grootouders.  
• Ouders kunnen lid worden van de Raad van Bestuur.
• Ouders krijgen de kans om de werking te evalueren en zo mee te werken aan een betere werking.