Groepsindeling

Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepen:
• de Mini Muisjes, tot ongeveer 18 maanden
• de Maxi Muisjes, vanaf 18 maanden 

Elke groep staat onder begeleiding van minstens 2 kinderbegeleidsters. De verantwoordelijke stelt de groepen samen, in overleg met de betrokken kinderbegeleidsters. Er wordt hierbij rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind en de beschikbare plaats. De leefruimten zijn praktisch ingedeeld en aangepast aan de noden en behoeften van de kinderen. 

Om praktische redenen kunnen alle kinderen vóór 9 uur en na 16 uur samen opgevangen worden. 

Beide groepen hebben hun eigen leefgewoonten. Bij de Mini Muisjes staat het ritme van het kind centraal. De kinderen kunnen eten en slapen wanneer ze daar behoefte aan hebben. Bij de Maxi Muisjes voeren we een vaste structuur in, dat betekent dat alle kindjes samen eten en slapen. In deze groep vinden we heel belangrijk om de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren.