Pedagogische visie

Het pedagogisch beleid is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling (zowel lichamelijk, als cognitief, sociaal-emotioneel, communicatief, creatief en moreel) en het bevorderen van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Ons kinderdagverblijf wil een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Door onze manier van werken willen wij aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd een positief zelfbeeld en een fundamenteel basisvertrouwen in de mensen die hen omringen geven.

Om de kwaliteit van het pedagogisch functioneren te verzekeren beroepen wij ons op een aantal criteria die in de verschillende opvoedingssituaties worden toegepast.
• Zelfstandigheid en zelfredzaamheid
De kinderen krijgen de kans om zelf dingen te ontdekken en uit te proberen.
• Sociale vaardigheden
We stimuleren het omgaan met andere kinderen. De kinderen leren samen spelen.
• Eigenheid en diversiteit
De activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd, de ontwikkelingsfase, de aard en het ritme van elk kind. We houden rekening met individuele verschillen en richten ons op de eigenheid van het kind met zijn eigen karakter en emoties.
• Geborgenheid en veiligheid
De kinderen kunnen een vertrouwensrelatie opbouwen met hun vaste begeleidsters. Pas wanneer kinderen zich echt veilig en geborgen voelen, kunnen ze uit zichzelf tot verkenning van de omgeving overgaan.
• Structuur en vastheid
We bieden de kinderen een vaste structuur aan, waardoor zij weten wat er gaat gebeuren. Op die manier voelen de kinderen zich veilig.
• Stimulatie
We bieden de kinderen allerhande prikkels aan om hun zintuiglijke functies te activeren en om de hersenen volledig te ontwikkelen.
• Bewegingsvrijheid
De kinderen krijgen genoeg ruimte om vrij te bewegen en te experimenteren.