Openingsuren

Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u.

't Wanneke sluit één week tijdens de paasvakantie. Daarnaast is het kinderdagverblijf gedurende 4 weken gesloten in juli / augustus. Tussen kerst en nieuw zijn we voor één weekje dicht. Naast de wettelijke feestdagen is het kinderdagverblijf soms ook dicht op een brugdag of op een vormingsdag voor het personeel.

De vakantiedata worden jaarlijks op het einde van het jaar bepaald en ten laatste tegen 15 december bekend gemaakt aan de ouders.De vakantiedata van 2024 zijn ook al bekend. 

Brengen en halen

Als ouder heeft u toegang tot alle lokalen waar uw kind verblijft.

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag u uw kind op elk moment brengen of afhalen. Om de rust van de kinderen niet te verstoren vragen we u wel om uw kind niet af te halen tijdens het middagdutje van 12.30 tot 14.30 uur.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan u (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de kindbegeleidsters of verantwoordelijke.

U moet uw kind ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd afhalen. Vanaf 18u wordt er 10 euro per begonnen kwartier aangerekend op de volgende factuur. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij u vragen om een andere oplossing te zoeken. Indien u niet meewerkt, kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang.